National University
Dr. Nataliya V. Serdyukova

Dr. Nataliya V. Serdyukova
Associate Professor
National University
nserdyuk@nu.edu
(858) 642-8578

Education

Ph.D. Technical Science,
Kiev Polytechnic Institute